Ådalen

Hvordan er det at lede kirkerne i Søby, Skader, Halling, Mygind, Krogsbæk og Skørring?

Otte lokale ildsjæle fra Ådalssognene Søby, Skader, Halling, Mygind, Krogsbæk og Skørring har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016, og i Det fælles menighedsråd er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan folkekirken skal være i de seks sogne. 
I år skal der igen vælges et nyt menighedsråd. I den anledning får du her på siden indblik i, hvordan det er at være menighedsrådsmedlem og arbejde for kirken og fællesskabet i Ådalen.
 

ÅDALSKIRKERNE

I Ådalen er kirken et vigtigt lokalt samlingssted

Her i Ådalen er vi heldige. Vi bor i et dejligt naturskønt område, og så har vi hele seks kirker at prale af: Søby, Skader, Halling, Mygind, Karlby og Skørring.
Men vi er ét pastorat med seks kirker. Det betyder også, at vi har én præst, og at de forskellige ting, vi laver rundt omkring i sognegård og kirker er for alle i hele området. Kirken fungerer nemlig bl.a. som et vigtigt samlingssted, hvor man mødes på kryds og tværs i lokalområdet. Derfor vil vi i Ådalens menighedsråd også gerne, at alle skal føle sig velkomne i kirken.

Mangeartede aktivteter
Vi forsøger at sænke dørtærsklen ind til kirken ved at have forskellige tilbud, der henvender sig til forskellige grupper.
Sognegården ligger i Skørring. Det er der, undervisningen af konfirmander og minikonfirmander foregår.

Dér holder vi også faste månedlige velbesøgte sogneeftermiddage med foredrag af forskellig art, højskolesang, kaffe og kage. 
I sognegården er der også månedlig strikkecafé, hvor vi strikker dåbsklude til de små dåbsbørn i området.

Vi har højmesser hver anden søndag på skift i Søby Kirke og Skørring Kirke. Derudover holder vi en fast månedlig aftengudstjeneste i en af vores andre fire smukke kirker: Skader, Halling, Mygind eller Karlby.
For børn og barnlige sjæle tilbydes ‘Gud og go’nat’ i Skørring også en gang om måneden. Dér mødes vi til aftensmad i Skørring Sognegård og får bagefter læst godnathistorie i kirken, inden vi skal hjem og putte. Vi kører også babysalmesangsforløb for mødre på barsel og deres babyer. Sidst er det foregået i Skader kirke.

Derudover er vi på forsøgsbasis i gang med en musikalsk legestue for hjemmegående mødre til de lidt ældre børn.
Vi er taknemlige for de gode frivillige kræfter, vi har og eventuelt kan få her ved kirken, for det er i høj grad takket være dem, at forskellige arrangementer kan løftes.

Spiller en afgørende rolle
Ådalen består af en masse små hyggelige landsbyer, hvor butikker og enkelte forsamlingshuse for længst er lukkede. Derfor er kirken bestemt ikke ligegyldig, men har en afgørende vigtig rolle, – både i den enkeltes liv i forbindelse med barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse, men så sandelig også som samlingssted her i Ådalen. 

 

Kom med til godnat- og babysalmesang i Ådalen: I vores kirker efterstræber vi at have tilbud til alle aldre. Her får du et kig ind i et par af vores arrangementer for de alleryngste beboere i sognene. 

Menighedsrådsmedlem i Ådalen - et arbejde med mening

Jeg synes bestemt, at jeg har lært noget af min tid i rådet. Hvis man har viljen og lysten, er der god mulighed for at dygtiggøre sig gennem menighedsrådsarbejdet.

Karen Tvedegaard
Menighedsrådsmedlem, Ådalens Pastorat

Menighedsraadsvalg_syddjurs-provsti_aadalen_pastorat_1
Karen Tvedegaards tre år i menighedsrådet har budt på både udfordringer og sejre.

Karen Tvedegaard deler ud af sine erfaringer med at være medlem af menighedsrådet. Et arbejde, der har været udfordrende, men først og fremmest givende. 

Hvad har du lavet i menighedsrådet?
Jeg har nu siddet i rådet i tre år. Jeg er med i forskellige udvalg, bl.a. aktivitetsudvalget og skole-kirke-udvalget. I sidstnævnte udvalg har jeg også deltaget i forskelligt frivilligt arbejde ved de andre kirker i provstiet. Det er altid spændende at se, hvad der foregår andre steder.

Derudover har jeg været kirkeværge for Søby, Skader og Halling Sogne. Det var en udfordrende post, for jeg går meget op i, at bygninger og kirkegårde er velholdt; det skal være et rart og venligt sted at komme.
Det seneste år har jeg så fungeret som kontaktperson i rådet.

Hvad har betydet mest for dig i din tid i rådet?
Det mest betydningsfulde for mig personligt er det gode sociale samvær, vi har, og det gode netværk, man får gennem menighedsrådsarbejdet.

Hvad har du haft indflydelse på?
Jeg har særligt haft indflydelse på vores månedlige sogneeftermiddage, på indhold og form. Det er også primært mig, der har haft kontakt til de forskellige foredragsholdere.

Som medlem af menighedsrådet får man generelt indflydelse på, hvad der foregår i og omkring kirken. Man har i høj grad mulighed for at komme med gode idéer og give sit besyv med. 

Hvilke kompetencer er du kommet med?
Jeg er tidligere sygeplejerske gennem 40 år.
Og i mit arbejde som børnesygeplejerske har jeg oplevet, at det er særdeles vigtigt, at børn og unge får et godt og naturligt forhold til kirken, når de står i livets svære situationer.

Jeg havde i forbindelse med mit arbejde også en uformel lederfunktion af en hjemmehjælpergruppe. Derfra har jeg lidt erfaring inden for ledelse, i hvert fald hvad angår samarbejde, og det er meget relevant i min nuværende funktion som kontaktperson. Her er det meget vigtigt at kunne lytte, stikke en finger i jorden og også kapere, at folk sommetider er uenige.

Hvad har menighedsrådsarbejdet givet dig?
Jeg synes bestemt, at jeg har lært noget af min tid i rådet. Hvis man har viljen og lysten, er der god mulighed for at dygtiggøre sig gennem menighedsrådsarbejdet. Jeg har for eksempel været med til den årlige kirkegårdskonference i Nyborg, hvor jeg fik et rigtig godt indblik i, hvad der sker med hele kirkegårdskulturen.

Jeg fungerer jo også som kontaktperson – en krævende post. Men her har provstiet ansat en personalekonsulent, som kan hjælpe os med at komme ind i tingene, og som står klar til at hjælpe i svære situationer.
Så hvis man vil ofre noget tid og interesserer sig for det, kan man dygtiggøre sig inden for flere forskellige områder.

Hvad har har du savnet i din periode som medlem?
Jeg kunne godt have brugt mere information ved periodens start, eventuelt i form af en mentor-ordning.

Hvad betyder kirken for dig?
Den betyder utrolig meget. Jeg er kommet i kirken hele mit liv, og jeg mener, at kirken skaber gode rammer omkring livets store begivenheder i både sorg og glæde. Kirkerummet kan bare noget særligt.

Hvad vil du anbefale andre, som overvejer at stille op til menighedsrådsvalget?
Hvis man interesserer sig for kirken, for børn og skolesamarbejdet, skal man overveje at stille op. Man skal dog være klar til at investere kræfter i arbejdet. Derfor er opbakning fra familie og ægtefælle også vigtig.

Personligt mener jeg, at det er meget vigtigt i et 6-sogns-pastorat som vores, at der i rådet er en repræsentant fra hvert sogn. På den måde sikrer man, at kirken bliver ved med at have en plads alle steder. Jeg vil for eksempel gerne passe på kirken i Halling, hvor jeg bor. 


Luk menu