Hornslet sogn

Sådan er vi kirke i Hornslet

10 lokale ildsjæle fra Hornslet har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016, og sammen er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i sognet.
 I år skal der igen vælges nyt menighedsråd. I den anledning får du her på siden indblik i, hvilke visioner og værdier der ligger til grund for det nuværende menighedsråds arbejde i dit nærområde.

Det drejer sig om fællesskab

Vi ser fællesskaber mellem mennesker med forskellig baggrund som centrale og bærende for fortsat styrkelse af kirkens relevans og legitimitet.

Hornslet Menighedsråd

Det er vigtigt for os som menighedsråd, at kirken er et solidt udgangspunkt for inkluderende fællesskaber, der rækker ud i det omkringliggende lokalsamfund.

Fællesskab er også en bærende værdi i forhold til medarbejdere og frivillige i vores kirke. Det danner grobund for et godt arbejdsmiljø, der tager hensyn til den enkelte.

For at passe på og skabe gode fællesskaber ved kirken, lægger vi vægt på:

Inddragelse og indflydelse
”For [præste]embedet er ikke noget andet end en offentlig tjeneste, som bliver pålagt en person af hele menigheden, der alle samtidig er præster”.
– Martin Luther, 1535.

I gudstjenester og ved kirkelige handlinger inddrager vi gerne kirkens mange forskellige gæster. For ligesom Luther mener vi, at gudstjenesten tilhører brugerne af kirken.
Det ideal forsøger vi for eksempel at efterleve gennem vores Puls-gudstjenester. Som kirkegænger bliver du her inddraget på en helt utraditionel måde. 

Sproget i tekster og musik er nutidigt, og formen er også tænkt på ny, med bl.a. et ‘Hornslet-nadver-ritual’. Pulsen i gudstjenesten kan blive høj af musikalsk glæde, når det lille band og kirkens kor spiller og synger, og igen helt rolig, når musikerne spiller stille musik, så man kan sidde i sine egne tanker.

Synliggørelse og tilstedeværelse
Menighedsrådets mest centrale opgave er at skabe gode rammer for, at evangeliet deles, ved at være aktivt til stede i sognet. Kirken skal være synlig i bybilledet og dagligdagen.
Det er blandt andet derfor, at vi i pinsen afholder friluftsgudstjeneste forskellige steder i nærområdet, og at vi arbejder sammen med de lokale spejdere. Af samme grund er Hornslet Kirke sammen med andre nærliggende sogne en central aktør i Kulturnat Djursland.

Nutidig formidling
Menighedsrådet, præster og kirkens andre ansatte arbejder sammen om at formidle, hvordan evangeliet er relevant i et moderne samfund. Derfor forsøger vi at bemærke og diskutere nye relevante strømninger og tendenser.

De forskellige måder, hvorpå vi som kirke deler vores budskab, skal desuden være ligeså mangfoldige som sognets beboere.

 

Meningsfulde relationer
Forskellige aktiviteter samler mennesker, men det er fællesskabet, der knytter mennesker sammen. Sådan er vores holdning. Vi ser fællesskaber mellem mennesker med forskellig baggrund som centrale og bærende for fortsat styrkelse af kirkens relevans og legitimitet. 

Vores mål er, at mennesker oplever åbenhed og imødekommenhed, når de møder Hornslet Kirke. Derfor er det fællesskabet, som er i centrum, når forskellige mennesker mødes til strikkecafé eller højskoleformiddage. Ligeså mødes både store og små til spaghettigudstjeneste og babysalmesang.

Æstetik
Folks møde med kirken er også et møde med kirkerummet, kirkegård og sognegård. Vi ønsker, at dette møde skal være en æstetisk oplevelse – en oplevelse, der blandt andet kan formidles via musikken, billederne, indretningen af såvel kirken som sognegården og beplantningen på kirkegården.

En af de helt store forestående opgaver for det kommende menighedsråd er i denne sammenhæng renoveringen af selve kirken, som er rammesat med begyndelse i maj 2021, hvorfra kirken lukkes i ca. 1 år.  

Luk menu