Kolind, Ebdrup og Skarresø Sogne

Hvordan er det at lede kirkerne i Kolind, Ebdrup og Skarresø?

Syv lokale ildsjæle fra Kolind, Ebdrup og Skarresø har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016, og i det fælles menighedsråd er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i de tre sogne.
 I år skal der igen vælges nyt menighedsråd. I den andledning fortæller to at de nuværende menighedsrådsmedlemmer, hvad det betyder for dem at være med i arbejdet for kirken og fællesskabet.

I menighedsrådet kan man sætte retning for sin lokale kirke

Det er sådan noget, der gør, at jeg synes, menighedsrådsarbejde kan være spændende. Det samme gælder for eksempel, når vi taler om at finde en ny præst og overvejer, hvilken person vi vil være med til at vælge.

 

Ole Mikkelsen
Menighedsrådsmedlem, Kolind-Ebdrup-Skarresø

Menighedsrådsmedlem Ole Mikkelsen fortæller: Selvom vi er lidt amputerede, kan vi stadig hejse nye faner.  

Hvordan er I kirke i jeres sogne
Vi er et blandet pastorat på den måde, at vi betragter Kolind som by, men Ebdrup og Skarresø  som land. 
Vi forsøger at sørge for, at der minimum er en fra hver af kirkerne i menighedsrådet, så alle er repræsenteret, og det er lykkedes ind til videre.

I menighedsrådet lytter vi til hinandens argumenter for og imod, og så bliver vi som regel enige om, hvordan det skal være. Vi har aldrig haft afstemninger. Jeg har kun oplevet én gang i min tid som medlem, at nogen ville have skrevet til protokol, at vedkommende var imod noget.  

Hvilke slags arrangementer oplever man hos jer?
Der er nogle traditionelle ting, vi prøver at holde fast i. Det er sådan noget som adventsgudstjenester, der som regel holdes i Ebdrup med kaffe og kage bagefter, og vores sangaftener inde i Kolind. Vi forsøger også at få Balladebandet fra Kafé Kolind ind i Kolind Kirke – den er velegnet til det, men de har også været i Ebdrup. Ellers tager vi de forskellige arrangementer, der dukker op.

Og udover dem, jeg lige har nævnt, har vi ikke nogle faste arrangementer. Vi har jo en vikar som præst, og vi afventer egentlig at få lov til at ansætte en fast. En ny fastansat præst kan selvfølgelig hjælpe med at danne nogle flere aktiviteter, som mødregrupper og andet i stil med, hvad man gør andre steder. Så vi er lidt amputerede, indtil det er afklaret.

Hvilken rolle spiller kirken i jeres lokalområde?
I Ebdrup er kirken stadig et samlingspunkt. Der kommer eksempelvis altid mange til vores adventsgudstjenester.  Der er vi faktisk en fuld kirke. Til vores almindelige gudstjenester, er det mest de ældre, der kommer, men til de større arrangementer er det altså et bredt udsnit af beboerne i sognet.
Men jeg må indrømme, at Ebdrup er den kirke, jeg har mest indsigt i på det punkt. Det er jo også det sogn, jeg hovedsageligt repræsenterer.

Hvad er din rolle i menighedsrådet?
Jeg er kirkeværge både i Ebdrup og i Kolind. Det vil sige, at jeg skal holde øje med bygningerne og opdatere kirkebøgerne. Og så skal jeg være med til kirkesyn, hvor bygningerne bliver gennemgået for eventuelle fejl og mangler.
Derudover sidder jeg selvfølgelig også i menighedsrådet som almindeligt medlem.

Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?
Puh, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget i stil med en 10-12 år. Og så har jeg boet i Ebdrup i 21-22 år.

Hvorfor blev du medlem af menighedsrådet?
Det var på grund af en lokal, Knud Jensen, som var formand dengang. Han mente, at jeg godt kunne anvendes i menighedsrådet, så han spurgte, om det kunne have min interesse. Og med min baggrund – jeg har været FDF’er i sin tid – var det ikke uvant at komme i kirken.

Men i forhold til det her med at være kristen eller ej for at sidde i menighedsrådet, vil jeg sige, at jeg har en kristen indstilling til tingene. Men jeg er ikke meget troende eller indre-missionsagtig. Jeg kan godt lide de traditioner og ritualer, der er omkring, at man mødes. Og så er det selvfølgelig heller ikke uvæsentligt at høre, om præsten har nogle vise ord.

Hvad har du været mest glad for ved din tid i menighedsrådet?
Den tidligere præst, vi har haft, er én ting. Og så har vi fået en midlertidig afløser, som også er god og rar.

En anden ting, der har været godt, er, at Kolind Kirke er blevet det, vi selv kalder en solskinskirke.
Tidligere var der nogen, som startede et forsøg på at renovere og farvesætte Kolind Kirke indvendig. Og det har jeg været med til at fuldføre, og det er altså blevet rigtig godt. Men jeg har jo kun været med til at videreføre en fane, der var blevet hejst af nogle andre.
Det er da for pokker spændende, at man har været med til den slags. Det er sådan noget, der gør, at jeg synes, menighedsrådsarbejde kan være spændende. Det samme gælder for eksempel, når vi taler om at finde en ny præst og overvejer, hvilken person, vi vil være med til at vælge.  

Hvad af det, du har bidraget med, står mest frem for dig?
Det gør nok, at efter 30 år, hvor man har talt varmeanlæg, varmeanlæg og varmeanlæg, fik jeg for 8-10 år siden indført, at der kom elvarme oppe i kirken. Jeg var i hvert fald den, der pressede på for at få det lavet. 
Jeg synes, at nu måtte det være nok, fordi man blev ved med at snakke frem og tilbage. Men det lykkedes også først, da Kolind kom ind med pengepungen. Ebdrup alene havde jo aldrig kunnet klare det. Det var, da vi blev slået sammen, at der kom større muligheder.

Hvad har været den største udfordring, mens du har siddet i menighedsrådet?
Den står vi med lige nu. Det er præstegården i Kolind. Vi har jo været i tvivl, om den skulle rives ned, og det har nok taget to år at finde ud af, at den skal renoveres. Og så kommer udfordringen med kroner og øre bagefter.

Fortsætter du i menighedsrådet?
Ja, det har jeg meddelt, at jeg gør. Simpelthen fordi der nogle ting, som ikke er fuldført endnu. Vi skal jo gerne have ansat en ny præst og ordnet vores præstegård.

Har du et godt råd til andre, der overvejer at komme ind i menighedsrådet?
Det gør ikke ondt at sidde i menighedsrådet. Man skal bare være klar til at bidrage med gode ideer og deltage fornuftigt i meningsudvekslinger.

Hvad gør jeres menighedsråd godt?
Tolerance overfor hinanden. Vi har en villighed til at samarbejde om tingene. På den måde kan man udveksle meninger og finde frem til, hvad der er det rigtige at gøre i den enkelte situation.

Hvad mangler jeres menighedsråd?
Vi mangler nye medlemmer. Vi er ramt af sygdom, og der er andre, der siger stop nu. Så lige pludselig står vi fire mindre i næste periode og er kun tre tilbage. Og vi vil jo absolut hellere være for mange end for få.

Hvad kræver det at sidde i menighedsråd hos jer?
Egentlig skal man bare være et menneske, som har lyst til at engagere sig.

Og jeg vil også gerne tilføje, at bare fordi man sidder i et menighedsråd, er det altså heller ikke et absolut must, at man så skal gå i kirke.
Min kone og jeg camperer jo eksempelvis en del. Så når vi er i udlandet eller til et eller andet arrangement i den forbindelse, er det ikke sikkert, at vi er hjemme om søndagen. Så giver det jo sig selv, at jeg ikke kommer i kirken. Menighedsrådet er jo ikke et diktatur – det skal være drevet af en lyst.

Det gode samarbejde er nøglen

Vi arbejder på at være sammen om de beslutninger, vi tager, og argumentationen for dem. Sommetider hører man om, at andre er så uenige, at der er brug for nogen til at mægle. Men de situationer findes altså ikke her.

Gudrun Kni
Menighedsrådsformand, Kolind-Ebdrup-Skarresø

Som menighedsrådsformand har Gudrun Kni fået indblik i, hvad der foregår bag kulisserne i den lokale kirke.

Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?
Jeg kom ind som suppleant i 2008, hvorefter jeg blev valgt ind. Og jeg blev formand i 2012. Så det er faktisk tre perioder, jeg har været med, og jeg har været rigtig glad for det.

Hvilken kirke repræsenterer du?
Jeg bor i Kolind, men vi er jo et samlet menighedsråd fra de tre sogne, og fordi jeg er formand, repræsenterer jeg alle tre kirker.

Hvad kendetegner jeres menighedsråd?
Vi er så lille et menighedsråd, at vi ikke har udvalg på samme måde, som de har i de store menighedsråd. Men vi hjælpes ad og har et rigtig godt sammenhold.

Hvorfor tror du, I er et godt menighedsråd?
Vi kender hinanden og hinandens synspunkter. Vi arbejder på at være sammen om de beslutninger, vi tager, og argumentationen for dem. Sommetider hører man om, at andre er så uenige, at der er brug for nogen til at mægle, men de situationer findes altså ikke her.

Hvilke opgaver sidder du for eksempel med?
For det meste har jeg haft kontakten til provstiet og sørget for alle de beskeder, der skal gives videre dertil. På det sidste, hvor vi har haft nogle større ekstraopgaver, har næstformanden dog stået for korrespondancen i den forbindelse.
Jeg har blandt andet også været med til at arrangere vores sangaftener og foredragsaftener.

Hvor meget tid kræver det at sidde i jeres menighedsråd?
Vi har seks møder om året, og så kan der i en byggefase være nogle flere møder for at få det hele til at falde på plads. Men det er slet ikke noget, der kræver hele ens fritid.

Hvordan har du oplevet arbejdet?
Det har været interessant at følge arbejdet her, for jeg er ellers nok det, man kalder kulturkristen. Det kirkelige er ikke noget, jeg er flasket op med eller har været meget inde i. Men jeg er interesseret i det, og så var min mand i menighedsrådet.  
Min søster sagde i sin tid til mig, ”Jamen, vil du i menighedsrådet?” Hun tænkte, at vi da selvfølgelig havde gået i kirke som børn, men alligevel. Men menighedsrådsarbejde er andet end at snakke om gudstjenester – det gør vi også lidt – men indholdet, det ordner præsten. Det er mest praktisk arbejde.

Fortsætter du i menighedsrådet?
Nej, jeg stiller ikke op igen. Men det er simpelthen bare på grund af min alder og de skavanker, der har fulgt med den.

Hvad har du fået ud af at sidde i menighedsrådet?
Jeg har fået meget mere indsigt i, hvad menighedsrådet er. Og jeg synes også, at jeg har udviklet mig i forhold til at se klarere på nogle ting og tage nogle særlige beslutninger. Det har bestemt været en positiv oplevelse.

Hvad vil du sige til dem, der overvejer at gå ind i menighedsarbejdet?
Jeg vil gerne opfordre folk til at stille op og tage del i det store, spændende og givende arbejde, det er. Ikke mindst i vores sogne, hvor vi lige nu står over for nogle meget betydningsfulde opgaver.
Vi skal i gang med en stor renovering af vores præstegård og konfirmandstue, et arbejde der endnu er i sin tidlige opstartsfase. Og så skal vi have valgt en ny præst til efteråret. Det glæder vi os også meget til.

Tag del - i indflydelse, glæde & fællesskab!

Luk menu