Nimtofte, Tøstrup og Nødager Sogne

Hvordan driver man kirken i Nimtofte, Tøstrup og Nødager?

En række lokale ildsjæle fra Nimtofte, Tøstrup og Nødager har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016, og i de to menighedsråd er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i de tre sogne. 
I år skal der endnu engang vælges nye menighedsråd.
I den anledning kan du her på siden læse mere om, hvordan menighedsrådet arbejder for din kirke og det lokale fællesskab.

Gå direkte til dit sogn:

NIMTOFTE OG TØSTRUP SOGNE

Sådan er vi kirke hos os - i Nimtofte og Tøstrup Sogne

Et samlet menighedsråd
I forbindelse med menighedsrådsvalget i 2016 blev Nimtofte og Tøstrups to menighedsråd slået sammen til et fælles. Det nye samlede menighedsråd består af seks medlemmer foruden sognepræsten Susanne Munk Hjørlund.

Forud for sammenlægningen gik en lang periode med et godt samarbejde imellem Tøstrup og Nimtofte på en række områder, såsom fælles personale og flere fællesudvalg. Og det gode samarbejde er kun blevet bedre i denne periode som samlet menighedsråd.  

 

Populære arrangementer
Det er kendetegnene for os som kirke, at vi spiller en central rolle i vores lille lokalsamfund. Vi laver en række forskellige aktiviteter, der får megen opmærksomhed fra et bredt udsnit af de folk, som bor i området.

En af de ting, vi tør kalde en succes, er vores månedlige tirsdagsarrangement. Her mødes en hel flok borgere fra sognene i konfirmandstuen om god mad, hyggeligt samvær og indimellem et kort foredrag. Disse aftenener ser vi mange lokale ansigter i forskellige aldre.

Børnekoret er et andet af vores nyere og populære tiltag. Når børnekoret indimellem synger med til vores gudstjenester, bliver kirken fyldt af glade børn og deres forældre og bedsteforældre.

Det er er altid dejligt at opleve, når vores arrangementer vækker glæde og opmærksomhed hos områdets borgere. Vores mål er nemlig at skabe en kirke, som bidrager til og tager del i det lokale liv.

Fra fastelavnshygge for de mindste til bogklub eller fællesspisning. I Nimtofte og Tøstrup Sogne har vi noget for alle aldre og enhver smag. Det betyder meget for os. Som kirke skal vi nemlig værne om de nære, lokale fællesskaber og relevante kulturtilbud.

I menighedsrådet er der plads til nye kræfter

Jeg synes, at jeg skylder mig selv og de andre, at der kommer nogle nye øjne til. Det fik vi også for fire år siden, og det er dejligt, for ellers kommer vi hurtigt til at sige ”det har vi altid gjort, så det skal vi blive ved med.”

 

Jens Christiansen
Næstformand, Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd

Jens Christiansen: Vi skal turde sende opgaver ud af huset. 

Hvad er jeres vision som menighedsråd?
Vi havde en vision, da vi blev slået sammen, og det har vi sådan set stadigvæk. Men den bliver nok svær at indfri fuldstændig. Vi ville gerne frigive nogle ressourcer til at drive kirke frem for at drive menighedsråd.
Dengang vi var to menighedsråd, var vi enige om, at vi sad med rigtig mange ressourcer, men i stedet for at bruge dem kom vi til at bruge rigtig meget tid på mursten og økonomi – altså alt det praktiske og administrative.
Med vores vision vil vi skubbe personaleansvaret lidt længere væk ved at uddelegere noget mere ansvar til medarbejderne.
Når man er et lille menighedsråd som vores med en håndfuld medlemmer, risikerer man nemt, at der ikke bliver tid til ret meget andet end administration og praktik.

Hvad har været det mest udfordrende i din periode?
Det er simpelthen mængden af de administrative opgaver.

Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?
Jeg har faktisk siddet så længe, at jeg ikke kan huske præcis, hvor mange år jeg har siddet. Det må være omkring 20 år.

Hvilke opgaver varetager du nu?
Jeg var formand i det gamle Tøstrup Menighedsråd i to perioder. Og nu er jeg så næstformand.
Når man har en meget driftssikker og solid formand, som vi har, ligger der ikke en særlig stor arbejdsbyrde på næstformanden. Typisk er opgaverne noget i stil med at møde ind til vores menighedsrådsmøder og sørge for lidt kaffe til familiegudstjenester og den slags.
Så man ikke behøver blive afskrækket af, hvor meget tid det kræver, hvis man bliver menighedsrådsmedlem.

Hvad kræver det at være menighedsrådsmedlem? 
Menighedsrådet er en nem forening at være medlem af. Vi har som sagt en del drift, men vi skal hverken sælge medlemsskaber eller holde loppemarkeder for at få økonomien til at hænge sammen. Så på den måde er menighedsrådet en god forening – her skal man bare gå til et par møder indimellem. Og jeg vil bestemt opfordre folk til at prøve det af.

Når vi spørger folk, om de vil være med, løber vi også tit ind i den der indstilling: ”Jamen, jeg kommer jo ikke i kirke.” Men det gør vi andre altså heller ikke hver søndag.
Og som jeg sommetider siger, så det er jo heller ikke Mærsk, vi driver. Vi er der, når præsten har brug for det, og vi kommer også, når der er et eller andet, men vi sidder der ikke hver søndag. Det kan man nu heller ikke rigtig forlange, hvis man vil ud at prikke til de lidt yngre kræfter.

Hvad er den vigtigste grund til at stille op til menighedsrådsvalget?
Jo, det er da selvfølgelig til dels det kirkelige. Altså hvis man ikke tror lidt i den retning, skal man ikke gøre det. Men der ligger også noget lokalforankring i det – i hvert fald i her i vores lille sogn. Og så er det en måde at støtte op om vores dygtige præst. Det synes jeg er vigtigt – at give hende den opbakning.

Hvad har været det mest givende i din lange periode som menighedsrådsmedlem?
I takt med at jeg er blevet ældre, har jeg fået en helt anden tilgang til tingene. For at tage et konkret eksempel synes jeg, det er fantastisk at se udviklingen med vores børnekor. Nu – efter to år – begynder de rent faktisk kunne synge. Og vi ser både dem og deres forældre, bedsteforældre og onkler og tanter i kirken. Så ved at sætte sådan et forløb med ti børn i gang, kan man faktisk fylde en kirke. Det er dejligt at se – at et mindre tiltag kan gøre så stor forskel.

 

Fortsætter du i menighedsrådet? 
Jeg har sagt, at jeg ikke fortsætter. Og jeg håber, at vi kan finde så mange, at det ikke bliver nødvendigt. Jeg har været med så længe, og jeg synes, at jeg skylder mig selv og de andre, at der kommer nogle nye øjne til. Det fik vi også for fire år siden, og det er dejligt, for ellers kommer vi hurtigt til at sige, ”det har vi altid gjort, så det skal vi blive ved med.”

Hvad gør jer til et godt menighedsråd?
At vi er en blandet flok, selvom vi er få. I sidste periode fik vi et par nye ind, og så sidder vi en tre-stykker, der har været med i længere tid. Det giver en tryghed for eventuelle nye, der kommer ind, for man sidder ikke alene med det noget. Der er heller ikke nogen af os nu, der siger ”sådan plejer vi at gøre.” Alt er egentlig åbent, og sådan mener jeg også det skal være.
Det har også været vigtigt for os at få ryddet op i eventuelle gamle problematikker, inden der kom nye til. Og det har vi fået. Så det skal man ikke heller være bange for her.

Hvad er dit bedste råd til folk, der overvejer at stille op til valget?
Vi har fået regnskabskontoret i provstiet, og det gør vores arbejde betydelig mere overskueligt, end dengang vi selv havde en kasserer, der sad alene med hele arbejdet. Det samme gælder i forhold til problemstillinger med personaleansvar, hvor vi nu har en personalekonsulent i provstiet, som kan hjælpe.
Så jeg synes bestemt ikke, at man skal være bange for at sende nogle opgaver ud af huset. Min holdning er, at vi endda måske godt kunne finde noget mere at sende ud.

Menighedsrådsarbejdet er i hvert fald ikke noget, man skal være bange for at gå ind i.  Man sidder bestemt ikke bare og spiser kage og drikker kaffe, men arbejdet giver en særlig indsigt i det, der sker bagved den lokale kirke.

NØDAGER SOGN

En aktiv medspiller i lokalsamfundet

Fra v.: Menighedsrådsformand Rita Mogensen, sognepræst Susanne Hjørlund samt næstformand og gravervikar Louise Stær Konrad er nogle af de ildsjæle, der sikrer, at Nødager Kirke er i øjenhøjde med sit nærmiljø. Foto: Adresseavisen Syddjurs.

Vi har et godt samarbejde omkring mange forskellige slags opgaver i løbet af året. Og som medlem af vores menighedsråd har man stor mulighed for at præge det lokale kirkeliv.

Nødager Menighedsråd


Nødager Sogn er et typisk landsogn, og der bor omkring 700 mennesker.  Kirkelivet i vores lille sogn har det sædvanligvis godt og trives og udvikles løbende. Lige netop i denne tid er alle de kirkelige aktiviteter dog sat på pause – på grund af corona-situationen i hele landet og branden i kirkens våbenhus.

Arrangementer med fokus på fællesskab
Ellers arrangerer vi vores gudstjenester og øvrige begivenheder ud fra et årshjul, som sognepræst Susanne Munk Hjørlund og menighedsrådet har udarbejdet i fællesskab. Som udgangspunkt er der mindst en gudstjeneste hver måned, og ofte er der koblet en aktivitet på, såsom Gud & Gourmet i sognehuset.

Derudover har vi åbnet op for barnedåb og vielser på datoer ønsket af borgerne. Desuden bruges kirken til flere forskellige koncerter i løbet af året.

 

Vores sognepræst har også startet musikalsk legestue op i, og tiltaget er meget populært blandt de mindste børn og deres forældre.
Et andet nyt tiltag er torsdagsfrokoster i sognehuset, hvor målgruppen er de ældre i sognet. Her mødes vi en gang om måneden, synger, spiser og snakker lystigt hen over bordene.

Sætter præg på det lokale kirkeliv
Som menighedsråd prioriterer vi at være synlige og oplysende om kirkelivet via Facebook og i det trykte kirkeblad, der omdeles fire gange om året.

Nødager Menighedsråd består af sognepræsten og fem medlemmer – derudover deltager gravermedhjælperen også i  vores møder.

Det er meget udfordrende og givende at være med i menighedsrådet. Vi har et godt samarbejde omkring mange forskellige slags opgaver i løbet af året. Og som medlem af vores menighedsråd har man stor mulighed for at præge det lokale kirkeliv.

Lyst til at vide mere?
Den 18. august holdes orienteringsmøde i Sognehuset klokken 19.00, hvor menighedsrådet vil informere om årets aktiviteter og visioner for fremtiden. Den 15. september er der så valgforsamling med opstilling af kandidater og valg. 

I Nødager forholder det sig således, at fire personer gerne vil fortsætte arbejdet, og en person ønsker at stoppe efter otte år i menighedsrådet. Så hvis du har på fornemmelsen, at menighedsrådsarbejdet er noget for dig, vil vi meget gerne fortælle dig mere.

I Nødager vender vi gerne tingene lidt på hovedet, så kirken tager farve efter nutiden. Det er vores populære familiegudstjenester et godt eksempel på. Her har vi tilpasset den traditionelle søndagsgudstjeneste til den moderne børnefamilies behov og ønsker.

Men kirken er også stadig en vigtig kulturarv med gamle, dybe rødder. Dem glemmer vi ikke. Vi holder stadig højmesse, som man kender den, på udvalgte søndage. Ligeledes er dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser en væsentlig del af kirkens liv i Nødager.

Luk menu