Menighedsrådsvalg Syddjurs 2020

Vil du være med til at lede din kirke?

I 2020 er der valg til menighedsrådene rundt omkring i landet.
Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene som noget nyt vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges.

Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde.
Begge møder er offentlige, og alle er velkomne.
Sæt allerede krydser i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Orienteringsmøde holdes i dit sogn i løbet af sommeren
Hvad sker der i kirken, hvad laver menighedsrådet
– og hvordan bliver jeg valgt til rådet?

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i lige præcis dit lokalområde, hvilke aktiviteter de arrangerer, og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde i dit sogn.

På dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de foregående fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater der skal vælges til menighedsrådet og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd bliver valgt.

Måske har du lyst til at stille op som kandidat ved menighedsrådsvalget? Start med at deltage i orienteringsmødet om valget. Her kan du høre mere om menighedsrådets spændende opgaver og planer samt stille spørgsmål til det siddende menighedsråd og dine præster.

Find mødested og dato her >

Stil op den 15. september og få indflydelse på din kirke

Valgforsamling holdes tirsdag 15. september
Stil op og få indflydelse – vær med til at vælge nyt menighedsråd.

Den 15. september kan du være med til at vælge, hvem der skal sidde i dit lokale menighedsråd. Alle kandidater stiller op på selve valgforsamlingen med efterfølgende præsentation af den enkelte opstillede. Derefter er der mulighed for debat. Valget blandt de opstillede kandidater foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til sognets menighedsråd. Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 29. november 2020, og er i funktion i de næste fire år.

Du er med til at bestemme
Ved at møde op til valgforsamling d. 15. september 2020 er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn de næste fire år. Kom og vær med til at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, drop in-dåb, koncerter eller noget helt andet.

Er du interesseret i at:
– Give kirke og kristendom de bedste vilkår i dit sogn?
– Arbejde for gode relationer og samarbejde mellem kirkerne og lokalsamfundene?
– Kirken er relevant for alle aldersgrupper og favner alle?
– Sikre de bedste arbejdsbetingelser for kirkens præster og medarbejdere?
– Arbejde for, at kirker, kirkegårde og sognets bygninger er velholdte?

Så kom og vær med til valgforsamlingen. På den måde er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat.

valgforsamling_15.09.2020_menighedsraadsvalget_syddjurs_kommune

Du er velkommen, hvor du bor tirsdag den 15. september kl. 19.00 i dit sogn.

Hvis du vil vide mere:
Nyttig information og inspiration til at være med i din kirke finder du her:

Læs juraen bag menighedsrådsvalget: 

Der informeres løbende om menighedsrådsvalget her på siden,
i lokale kirkeblade og i Adresseavisen.

Luk menu