Thorsager, Bregnet og Feldballe Sogne

Hvordan er det at lede kirkerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe?

20 personer fra lokalsamfundene i Thorsager, Bregnet og Feldballe har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016, og i det fælles menighedsråd er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i de tre sogne.
I år skal der igen vælges nyt menighedsråd. I den anledning fortæller en række af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, hvad det betyder for dem at være med i arbejdet for kirken og fællesskabet.

Gå direkte til dit sogn:

THORSAGER SOGN

Sådan er vi kirke hos os - i Thorsager Sogn

Byen med den runde kirke på bakken
Thorsager er byen med det runde kirkehus. Det er den eneste middelalderlige rundkirke i Jylland og den ældste teglstensbygning i landsdelen. Dette faktum gør, at kirken hvert år besøges af mange tusind danske og udenlandske turister. Og kirken er værd at besøge. Man føler noget af historiens vingesus mellem kirkerummets fire søjler og under de markante hvælvinger, som for over 800 år siden er bygget ind i selve kirkens konstruktion. Det menes, at kirkens hvælv er det ældste i Norden.

Mere end en historisk bygning
Thorsager Kirke rummer en helt særlig og lang historie, men kirken er langt mere end en fortælling om det, der var en gang. Det runde hus på bakken er centrum i og ramme om sognelivet anno 2020 i Thorsager Sogn.

Dette liv udfoldes i søndagsgudstjenester med salmesang, hvor både gamle og nye salmer synges, og med prædiken og menigheden samlet omkring døbefont og nadverbord. Men der er mange andre gudstjenestefejringer. Kirkeklokken kalder også til aftengudstjenester, familiegudstjenester med 

efterfølgende fællesspisning, dåbstræf og gudstjenester med minikonfirmanderne.

Er man mere til en stille stund, indbydes der på sene eftermiddage til aftensang med sang, musik og læsninger til eftertanke.

Kirken er stedet, hvor glæden og smerten er mest synlig. Smilene er store en forårsdag med konfirmander i festhumør og en lysende sommerdag, hvor to, der elsker hinanden, bekræfter deres indbyrdes kærlighed ved kirkens alter. Øjnene kan fyldes af tårer, når vi ved en kiste skal sige farvel til et elsket menneske.
Vi kommer til kirken med det bedste og det sværeste i vores liv. Hvor skulle vi ellers gå hen? 

Musikglæde til alle 
Thorsager Kirke danner året igennem rammen om en række koncerter spændende fra korsang med ny og gammel kormusik til orgelkoncerter og musikalske stunder med ensembler af blæsere og strygere. En helt særlig tradition er de årlige julekoncerter, hvor både børne- og voksenkor medvirker. Og sangaftener med højskolesangbogen og salmebogen i centrum er en god og afholdt aktivitet.

Folkets kirke
Kirken er ”folkets kirke”, og meget af sognelivet er synligt uden for kirkerummet. I Thorsager Præstegårdslade indbydes til sogneaftener og formiddage med Kirkehøjskole. Der bydes her på spændende og inspirerende foredrag og causerier. Desuden er Thorsager Sogneudvalg i et godt og givende samarbejde med Thorsager Bylaug og de lokale KFUM-spejdere arrangør af friluftsgudstjenester og Skt. Hans-fejringer.

Et godt og nært forhold til Thorsager Skole har båret mange frugter, især igennem det lokale skole-kirke-samarbejde.

Thorsager Sogn er en del af det store Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat. De tre sognes fælles menighedsråd danner basen og fundamentet for det vidtforgrenede og udadvendte kirkeliv, som findes i sognene.

Vi har et fantastisk samarbejde på tværs af sognene

Vi har nedsat et diakoniudvalg til at understøtte det frivillige sociale arbejde, og takket være mange ildsjæle er der startet flere aktiviteter, som for eksempel kirkens dagligstue og besøgstjeneste.

Rudolf Thøgersen
Menighedsrådsmedlem, Thorsager Sogn

menighedsraadsvalg_syddjurs_RudolfThøgersen_ThorsagerSogn

Rudolf Thøgersen: Kirken skal skabe fællesskab

Hvad har du lavet i menighedsrådet?
Jeg har været med i kommunikationsudvalget og diakoniudvalget, hvor jeg er formand. Desuden er jeg med i sogneudvalget i Thorsager, der også fungerer som aktivitetsudvalg. Endelig har jeg været indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp.

Hvad har betydet mest for dig?
Jeg synes, vi har et fantastisk samarbejde på tværs af sognene og et kompetent menighedsråd, hvor alle har mulighed for at arbejde med det, de interesserer sig for.

Hvad har du haft indflydelse på?
Vi har nedsat et diakoniudvalg til at understøtte det frivillige sociale arbejde, og takket være mange ildsjæle er der startet flere aktiviteter, som for eksempel kirkens dagligstue og besøgstjeneste.

Hvilke kompetencer er du kommet med?
Jeg har næsten altid været frivillig i idrætsforeninger eller kirkelige organisationer. Det har lært mig, at alle har noget at bidrage med, og der skal være plads til alle.

Hvad har det givet dig?
Det har først og fremmest givet mig en oplevelse af at være med i et fællesskab.

Hvad har du savnet?
Jeg har savnet tid til at kunne gøre noget mere og være mere med i flere af de mange spændende aktiviteter.

Hvad betyder kirken for dig?
Kirken og kristendommen er mit faste holdepunkt i tilværelsen.

Vil du fortsætte i menighedsrådet?
Ja, det vil jeg gerne.

Hvad vil du anbefale over for andre?
Man skal for det første have lyst til at være en del af et arbejdsfællesskab omkring kirken, og så skal man gøre sig klart, hvad man har lyst til at arbejde med.

Hvad betyder kirken i lokalsamfundet?
Kirken er det samlende midtpunkt, der skal give plads til alle og skabe fællesskab på tværs af aldersgrupper, social status osv.

Hvordan bruger du kirken?
Jeg går til gudstjeneste og deltager i sognearrangementer, når jeg har mulighed for det.

Hvilke værdier forbinder du med kirken?
Håb og næstekærlighed.

Hvad er du selv mest glad for ved kirken?
Fællesskabet, gudstjenesterne og traditionerne.

Hvad kunne efter din mening gøres anderledes?
Kirken burde være mere rummelig og nå til ud til flere for at give håb, fællesskab og mening især til unge mennesker og yngre familier.

Rudolf Thøgersen bor i Thorsager og er valgt i Thorsager Sogn.

BREGNET SOGN

Kirken er en aktiv medspiller i vores lokalsamfund

Sådan er vi kirke hos os - i Bregnet Sogn

Familiens Kirke
I Bregnet Sogn er vi først og fremmest kirke i kirken. I Bregnet Kirke med den fredelige kirkegård og den smukke udsigt over vandet og Kalø Slotsruin. I Bregnet Kirke med kunstneren Arne Haugen Sørensens udsmykning, der er sat med en farvepalet, der indbyder både store og små.

Vi er kirke i kirken til de store højtider og festdage: Jul, påske, pinse og høst. Vi er kirke i kirken i de faste søndagshøjmesser med barnedåb, nadver og salmesang. For vi elsker at tage imod de små, der bliver båret ind i kirken og kirkens fællesskab. Vi elsker at sidde side om side omkring nadverbordet. Og vi elsker at synge de gamle salmer af de gamle salmedigtere: Grundtvig, Brorson, Kingo og Ingemann, og vi elsker at synge moderne salmemelodier af nye salmedigtere som Simon Grotrian, Iben Krogsdal og Lisbeth Smedegaard Andersen.
 
Vi er også kirke i kirken til stille aftengudstjenester og til knap så stille familiegudstjenester, der rundes af med pasta og kødsovs til hele familien.
Vi er kirke i kirken, når konfirmanderne sætter håret og trækker i det hvide tøj for at sige trosbekendelsen i kor; når brudepar siger ja! til hinanden og kysser deres kærlighed foran alteret; når familier skal sige farvel og bære en tung kiste ud af kirken.

Vi er kirke i kirken, når vi åbner kirkedørene, så musikelskere kan komme til kirkekoncerter; så børnehaver og skoler og spejdere kan få en god oplevelse i kirken; så nysgerrige turister kan udforske kirken.

Medspiller med spejdere og løbeklub
Men i Bregnet Sogn er vi ikke kun kirke i kirken. Vi er også en kirke, der er en aktiv medspiller i vores lokalsamfund. Vi samarbejder blandt andet med Rønde Høj- og Efterskole om sommerkurser og adventsgudstjenester, med KFUM-spejderne om spejdergudstjenester og det årlige julemarked i Egegård, med Rønde Handelsstandsforening om ’Byens Træ’ og ’Røndestenen’, med løbeklubben ’8410’ om det årlige ’Egegårdsløb’, med Rønde Kunstforening om kunstudstillinger i Egegård, med ’Kulturhotellet’ om ’Børnekulturnat’, med ’Stafet for Livet’ om stafetgudstjeneste på amfiscenen i Rønde Bypark. 

Og så er vi i høj grad en kirke, der samarbejder med de lokale skoler. For Rønde er en skoleby, og hvert år modtager vi hundredvis af børn og unge som minikonfirmander, konfirmander og korsangere.

Vi tager imod dem, når de kommer på kirkebesøg for at afslutte et spændende ’skole-kirke’-projekt; når de kommer til julegudstjeneste for at synge ’Et barn er født i Betlehem’; når de kommer for at holde en ungdomsgudstjeneste, de selv har planlagt og forberedt.

Plads til alle
I Bregnet Sogn forsøger vi at være Den Rummelige Folkekirke, hvor der er en plads til alle: Både til dem, der kommer med deres små for at synge ’Babysalmesang’ og til dem, der har lyst til snak og kaffe i ’Kirkens dagligstue’. Både til dem, der søger roen på de bagerste kirkebænke til en søndagsgudstjeneste, og dem, der gerne vil stege frikadeller til 90 mennesker til kirkens ’spis-sammen’-arrangementer. Både til dem, der kommer til kirkens foredrag for at blive klogere eller for at finde inspiration, og til dem, der kommer til kirken for at søge julehjælp. Både til dem, der (næsten) kommer til det hele, og til dem, der kommer af og til – til lige netop det, de har tid og lyst til. 

Tekst: Anne Marie Tolbod, sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe, bor i Rønde.

Kirken er for mig et fællesskab

Ved vi egentlig, hvad vi nogle gange fravælger i vores travle liv? Det er min opfattelse, at mange af kirkens arrangementer kan åbne for en verden af tanker og indtryk, som vi ikke ellers får dyrket.

Martin Smith
Menighedsrådsmedlem, Bregnet Sogn

menighedsraadsvalg_syddjurs_MartinSmith_BregnetSogn

Martin Smith fortæller, hvorfor det giver mening for ham at være med i ledelsen af kirkerne i Thorsager, Bregnet og Feldballe. Det handler blandt andet om at gøre kirken kendt som et sted for fællesskab, ro og åndelighed. Også for den ”utrænede” og midaldrende som ham selv.

Jeg er valgt i Bregnet til det fælles menighedsråd og deltager i aktivitetsudvalg og kommunikationsudvalg udover de almindelige møder i menighedsrådet. 

Et menighedsråd er en yderst demokratisk forsamling til “styring” af kirken i det nære område, og jeg har i arbejdet indflydelse på en lang række forhold, såsom økonomiske valg, planlægning af aktiviteter for både “trænede og utrænede” kirkebrugere og udformning af visioner og strategier. Flere kompetencer fra både arbejdsliv og min personlighed kommer i spil i udvalgsarbejdet. Det kan være faglige, som teknologi og projektledelse, eller personlige, som energi, humor og eksperimenteren.

Åbne en måske lidt lukket klub
Jeg har i særlig høj grad været glad for at kunne indgå i samtaler og diskussioner om visionerne. Hvor nogle måske opfatter kirken som en lidt lukket klub, er vi mange, som prøver at “åbne op” og byde velkommen. Min egen interesse har handlet meget om vi “midaldrende unge” :-), som er et produkt af en tid uden megen religiøsitet og et “svært” forhold til religion. 

Ved vi egentlig, hvad vi nogle gange fravælger i vores travle liv? Det er min opfattelse, at mange af kirkens arrangementer, herunder gudstjenesterne, kan åbne for en verden af tanker og indtryk, som vi ikke ellers får dyrket. 

I en stærkt fragmenteret og præstationsorienteret tid ræsonnerer kirkens budskaber på en stærk måde, og giver plads til både følelser og ro, i fællesskab.

Undrer mig nogle gange
Kirken er for mig blevet et fællesskab, hvor stærke ord som Gud, tro, tvivl og håb tør anvendes og give mening. Jeg har selv oplevet “startvanskeligheder” ved at gå i kirke, men går altid beriget fra en gudstjeneste – nogle gange i høj energi og andre gange i en ro. 

Jeg deltager også ganske ofte i foredrag af eksistentiel eller kulturel karakter. Jeg undres nogle gange over, at ikke flere fra min egen aldersgruppe finder vej til disse arrangementer – og denne undren driver jo nok min interesse og min indsats.

Jeg fortsætter gerne i menighedsrådet og håber, at arbejdet kan føre til, at kirken bliver kendt som et sted, hvor alle kan finde åndelighed og glæde. Eller hvor folk bare kan komme for at være! Det kræver altså ikke at man er “trænet” ;-).

FELDBALLE SOGN

Her møder jeg nærvær og en særlig ro

I mit daglige arbejde som sekretær arbejder jeg en del med kommunikation og er i kontakt med mange forskellige mennesker, hvilket giver en erfaring, som jeg kan bruge i mit arbejde i menighedsrådet.

Joan Lykkegaard
Menighedsrådsmedlem, Feldballe

menighedsraadsvalg_2020_syddjurs_JoanLaursen_FeldballeSogn

Joan Løkkegaard Laursen: Jeg vil gerne tage del

Kirken er vigtig i mit liv. Her møder jeg en særlig ro og nærvær, og der er plads til forskellighed.

Jeg har været aktiv i menighedsrådsarbejde siden 2000, og jeg har været med i det fælles menighedsråd siden 2015. Jeg er 50 år og har været interesseret i kirkeligt arbejde, siden jeg var ung, hvor jeg kom i KFUM og KFUK.

 

I menighedsrådet arbejder vi ikke kun med mursten og økonomi, men også i høj grad med forkyndelse og menighedspleje. Vi har et godt og positivt fællesskab omkring det kirkelige arbejde.

Menighedsrådet består af flere udvalg. Jeg har bl.a. været i Personaleudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Nu er jeg i Præstegårdsudvalget, hvor vi arbejder med at sikre, at de tre præstegårde i pastoratet bliver vedligeholdt på en forsvarlig og økonomisk måde. Derudover er jeg også i kommunikationsudvalget, som arbejder med formidling af information til alle i pastoratet.

I mit arbejde som sekretær arbejder jeg en del med kommunikation og er i kontakt med mange forskellige mennesker, hvilket giver en erfaring, som jeg kan bruge i mit arbejde i menighedsrådet.

Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i menighedsrådet i den næste periode og tage del i og præge løsningen af de opgaver, der ligger foran os.

Joan Laursen bor i Kejlstrup og er valgt i Feldballe Sogn.

Det er rart at tænke på, at vi har et fællesskab

menighedsraadsvalg_2020_syddjurs_Inge_Blok_Joergensen_FeldballeSogn

Da jeg var barn, sang jeg i kirkekor og fandt der et rum for refleksion og fordybelse. Jeg elskede at lytte til præstens prædiken. En god præst kan sætte tanker i gang eller minde én om noget eller nogle værdier, man har glemt.

Inge Blok Jørgensen
Menighedsrådsmedlem, Feldballe Sogn

”En god præst kan sætte tanker i gang” – siger Inge Blok Jørgensen. Her fortæller hun, hvorfor det giver mening at arbejde for kirken i lokalsamfundet.

“Det var lidt ved et tilfælde, at jeg kom med i Feldballe sogneudvalg i 2016 og dermed blev en del af menighedsrådet for kirkerne i Feldballe, Bregnet og Thorsager. 

Jeg havde lovet mig selv, at jeg nok en gang i fremtiden ville gå ind i arbejdet omkring kirken.  Fremtiden var for mig, når jeg engang ikke havde så travlt med min virksomhed for fysioterapi og akupunktur. Jeg havde ikke luftet min idé overfor andre end min mand, så derfor blev jeg lidt overrasket, da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg havde lyst til at være med i menighedsrådet. Jeg tænkte over det i fire dage og sagde ja. Det har jeg ikke fortrudt, og efter endnu lidt overvejelse siger jeg ja til at tage fire år mere.

Mine grunde til at sige ja endnu engang skyldes, at samarbejdet i henholdsvis sogneudvalget og det samlede menighedsråd er rigtig godt.

Siden 2016 har jeg siddet i kirkekirkegårdsudvalget, og da jeg er historisk interesseret, passer det mig godt. For mig er kirken en kulturarv, som vi skal passe godt på. Det har været en stor oplevelse at lære de tre meget forskellige kirker at kende. Vi har tre fantastiske kirker, der alle har noget unikt at byde på både arkitektonisk og indholdsmæssigt i forhold til arrangementer. 

Da jeg var barn, sang jeg i kirkekor, og fandt der et rum for refleksion og fordybelse. Jeg elskede at lytte til præstens prædiken. 
En god præst kan sætte tanker i gang eller minde én om noget eller nogle værdier, man har glemt. For eksempel at der er noget, der er større end én selv. Lidt ligesom at stå ved havet eller se høje bjerge, der strækker sig op mod himlen. I sådanne situationer bliver jeg ydmyg, og den følelse kan jeg godt lide.

Vi har virkelig gode præster i vores tre sogne, og der bliver gjort et stykke arbejde, som ikke kan erstattes af andet i vores samfund, som jeg ser det. Når jeg ser tilbage på de sidste fire år, har vi som gruppe bevæget os fremad og fået løst mange opgaver.

I Feldballe er fremmødet til vores arrangementer så godt, at vi nu er ved at undersøge, hvordan vi får skabt endnu bedre rammer for vores aktiviteter. Dette spændende arbejde kommer for eksempel til at ligge i den næste periode.

Kirken er en del af lokalsamfundet, og menighedsrådet sigter på, at en del af præstegårdsjorden i Feldballe i fremtiden skal dyrkes økologisk. Jeg er sikker på, at det vil glæde mange borgere i Feldballe, og jeg er stolt over at være med til at fremme den udvikling”.

Inge Blok Jørgensen, 51 år, bor på Friland i Feldballe med sin mand og to børn. Hjemme har hun klinik for akupunktur og fysioterapi, og hun underviser bl.a. i FOF i babymassage og babytegn.

Luk menu