Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Pastorat

Hvordan er det at lede kirkerne i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus?

10 personer fra lokalsamfundene i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016. I det fælles menighedsråd er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i de fire sogne.
I år skal igen vælges nyt menighedsråd. I den anledninger fortæller en række af de nuværende menighedsrådsmedlemmer om, hvordan det er at være med i arbejdet for kirken og fællesskabet.

Vores lokale folkekirke skal være for alle

Jeg valgte at gå ind i menighedsrådsarbejdet for at være en del af noget og samtidig være med til at præge folkekirkens virke i en tid, hvor alt er i forandring. Mit lille håb er, at jeg sammen med de andre i rådet, kan få kirken til at være et sted for alle.

Bodil Killemose Bay-Smidt
Menighedsrådsmedlem, kirkeværge for Tirstrup Kirke

En håndfuld af pastoratets menighedsrådsmedlemmer. Fra v.: Kim Boes, Agnethe Liboriussen, Mia Brøgger, Bodil Killemose Bay-Smidt og Jørgen Casper Sørensen.

Kim Boes
Menighedsrådsformand

“Som formand skriver og udsender jeg dagsordener og videresender mødereferater til menighedsrådsmedlemmerne og økonomipigerne i Rønde. Derforuden har jeg kontakt til graverne, præsterne og “husmødrene” samt en del folk i menigheden. Indimellem skal der en samtale til om et gravsted eller lignende.
Der er mindst et årligt møde om pastoratets økonomi med økonomiafdelingen. Der er også et par årlige samtaler med provsten og endelig kursusgange, som provsten indkalder til. Honoraret er 10.000 kr om året før skattetrækket. 

Formandens arbejde er meget at holde fokus og retning i rådets arbejde. Prøve at bevare et godt arbejdsklima og helst en lidt munter stemning, så det frivillige arbejde er lidt nemmere at udføre.”

Bevarer en kulturarv
“Det er spændende og givende at samarbejde om kirkerne og bevare denne kulturarv, som vi nu har haft i mange år. Der skal dog også være mulighed for nye tiltag og sjove arrangementer. Det inkluderer blandt andet foredrag, biograf, musik, mad, hygge og mange andre tiltag. Det er godt at være en lille del af et aktivt lokalt og nærværende samvær.
Så kom endelig med i menighedsrådet, her venter spændende og gode opgaver, der skal løses i et sjovt og aktivt samarbejde med andre lokale beboere.”

Agnethe Liboriussen
Almindeligt medlem, afløser og kirkeværge i Hyllested

“At være kirkeværge indebærer tilsyn af kirken og de to kirkegårde. I øjeblikket arbejder vi med fornyelse af gulvet i Hyllested kirke og omdannelse af skovkirkegården.

Det er altid interessant at arbejde med en institution, der har så mange år på bagen. Det er også spændende at følge en proces fra ide til virkelighed.”

Bodil Killemose Bay-Smidt
Suppleant, kirkeværge i Tirstrup

“Jeg kom ind i menighedsrådet som suppleant midt i perioden, så derfor har jeg kun siddet i en halv periode – to år.
Som kirkeværge for Tirstrup Kirke arbejder jeg tæt sammen med graverne. Det er spændende at følge med i overvejelserne på kirkegården og høre om gravernes tanker om udvikling og vedligeholdelse.
Derudover sidder jeg i aktivitetsudvalget, hvor vi tilrettelægger koncerter, film, studieture, foredrag og kirkevandringer sammen med præst, organist og tre andre fra rådet.”

En god mulighed for tilflyttere
Som tilflytter til området er det en god mulighed for at lære nye mennesker og steder at kende. Jeg valgte at gå ind i menighedsrådsarbejdet for at være en del af noget og samtidig være med til at præge folkekirkens virke i en tid, hvor alt er i forandring. Mit lille håb er, at jeg sammen med de andre i rådet kan få kirken til at være et sted for alle.”

Mia Brøgger
Sognepræst

“Præsten er født medlem af menighedsrådet, og menighedsrådet er en af præstens vigtigste samarbejdspartnere og præstens bagland. Medlemmerne er med på sparring og beslutningstagning i forhold til alle nye tiltag, ligesom de sørger for, at der er gode rammer for præst og kirkepersonale at arbejde i. 
På menighedsrådsmøderne taler vi om alt fra bygninger og arrangementer til debatter om kirkens liv mm. Ethvert møde slutter med lidt mad, en kop kaffe og munter snak henover bordet.

Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med nye og genvalgte menighedsrådsmedlemmer, så vi sammen kan gøre et meningsfuldt stykke arbejde for vores sogne.”

Jørgen Casper Sørensen
Kasserer 

“Mit arbejde består i at kontere regninger og bonner og sørge for, at de kommer til betaling. Vi har et regnskabskontor i Rønde, der sørger for, at de regninger, jeg sender op til dem, bliver betalt. Derudover laver kassereren budgetter i samarbejde med regnskabskontoret og formanden.”

Plads til meninger
“Jeg synes, vi har et godt menighedsråd, som samarbejder godt. Her er der plads til meninger og forslag, til hvordan tingene kan gøres.
Vi er altid færdige til tiden, det sørger vores dirigent for. Så har vi en god husmor, som sørger godt for os til vores møder, og det nyder vi i rådet. Vi har også en årlig studietur ud i landet, hvor vi gerne besøger en kirke og ser andre seværdigheder i de byer, vi besøger. Dagen sluttes af med en bedre middag et sted som aktivitetsudvalget har fundet.”

Luk menu